Σύνδεση Φορητού Υπολογιστή στο δίκτυο δεδομένων του Υ.Κ.