Το Υπολογιστικό Κέντρο λειτουργεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail server), το Domain Name System (DNS) της Σχλής Η.Μ.Μ.Υ., καθώς και τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing list) των μελών Δ.Ε.Π.

Σε εργαστήρια της Σχολής ΗΜΜΥ, δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης εγγραφών DNS (.ece.ntua.gr), φιλοξενίας ιστοσελίδων (hosting), και απόκτησης λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(mailing list), κατόπιν συννενόησης με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Υ.Κ.

Kάθε μέλος της Σχολής ΗΜΜΥ και του ΕΠΙΣΕΥ έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει λογαριασμό χρήστη στο Υ.Κ. και να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες χρηστών που προσφέρει το Υ.Κ.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Χρηστών από το Υ.Κ.:
Παρεχόμενες Υπηρεσίες σε εργαστήρια από το Υ.Κ.:

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στους πόρους του Υ.Κ. (email, home directories, προσωπικές ιστοσελίδες) αντιγράφονται καθημερινά (7), εβδομαδιαία (4) και μηνιαία (4) (incrementally) σε προστατευόμενο χώρο, μη προσβάσιμο από τρίτους και ανά 4 μέρες σε ταινίες (LTO-2) με στόχο σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης των αρχείων.

Eπίσης, στα πλαίσια της λειτουργίας του, το Υ.Κ. προσφέρει στα μέλη της ΣΗΜΜΥ και του ΕΠΙΣΕΥ τεχνογνωσία και πρακτική υποστήριξη (help desk) σε θέματα:
  • διοίκησης και διαχείρισης λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων,
  • εγκατάστασης και λειτουργίας λειτουργικών συστημάτων (Unix/Linux),
  • διαχείρισης κωδικών πρόσβασης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδων κλπ.