Ο χώρος όπου στεγάζεται το Υ.Κ. βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτηρίου Β', των Γενικών Εδρών, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, του ΕΜΠ.

Η κλιματιζόμενη κεντρική αίθουσα του Υ.Κ. διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και διαμόρφωση για την εργασία ή εργαστηριακή εξάσκηση σπουδαστών, κατά ομάδες ή μεμονωμένα. Υπάρχουν εξυπηρετητές (servers) και σταθμοί εργασίας σε περιβάλλον GNU/Linux, για:

Εξοπλισμός

Στον εξοπλισμό του Υ.Κ. περιλαμβάνονται εξυπηρετητές (servers) και σταθμοί εργασίας (workstations) σε περιβάλλον GNU/Linux.

Ειδικότερα, ο βασικός υπολογιστικός εξοπλισμός αποτελείται από εξυπηρετητές (Sun και AMD), 20 Σταθμούς Εργασίας (Dell Optiplex 755) και δικτυακή εκτυπωτική μονάδα.

Το λογισμικό (software) του Υ.Κ. αποτελείται από: